Blog
dec 15
Vraag achter de vraag - blog Thijmen

De vraag achter de vraag 

EQ in EQ Group staat voor Emotional Quotient, of beter gezegd: empathische kwaliteiten. Onze experts kunnen zich goed verplaatsen in de klant en op dit punt onderscheidt EQ Group zich van haar concurrenten. Naast alle technische skills beschikken EQ-developers & consultants namelijk over de nodige soft skills. Bij een klant vragen ze altijd goed door en gaan ze op zoek naar de vraag achter de vraag. Hierdoor komen we samen snel tot de beste oplossing.

Lees hieronder een praktijkvoorbeeld van EQ-developer Thijmen Wijgers.

De vraag achter de vraag in een warehouse-analyse

‘Onlangs had ik als EQ-developer een klantgesprek met een bedrijf dat meer inzicht wilde hebben in hun warehouse-activiteiten. In eerste instantie leek het verzoek vrij algemeen: ze gaven aan dat ze “gewoon meer inzicht wilden hebben in hun goederenopslag”. 

Bij EQ Group zijn we gewend om de vraag achter de vraag te achterhalen en bij het doorvragen bleek dat het bedrijf te maken heeft met bederfelijke producten in hun warehouse en dat ze daarbij tegen de nodige uitdagingen aanliepen. Met name de doorlooptijd van bepaalde producten die vatbaar zijn voor bederf was een bron van zorg. Dat bracht hen met enige regelmaat in de problemen met klanten en leidde tot boetes wegens te late leveringen.

Wat ze nodig hadden was niet zomaar een algemeen inzicht, maar specifieke en real-time gegevens over de doorlooptijd van hun producten om bederf te voorkomen en de leveringsprestaties te verbeteren.

Om dit probleem aan te pakken, stelde ik voor om een geavanceerd data-analyse systeem te implementeren dat real-time informatie over hun voorraad en doorlooptijden zou verstrekken. Hiermee zouden ze beter in staat zijn om te voorspellen wanneer producten het einde van hun houdbaarheid naderen, zodat ze proactief actie kunnen ondernemen en bederf kunnen voorkomen. Deze gegevens zouden ze bovendien kunnen gebruiken om hun klanten beter te informeren over de verwachte leveringsdata en daarmee boetes vermijden.

Het bedrijf was onder de indruk van onze grondige benadering en onze aandacht voor hun specifieke behoeften. Ze onderschreven wat we als EQ Group zeggen te doen: we gingen verder dan het oppervlakkige verzoek om meer inzicht en begrepen echt wat er bij hen speelde. Onze oplossing gaf hun de mogelijkheid hun warehouse-activiteiten beter te beheren, hun klantenservice te verbeteren en geld te besparen.’

Dit voorbeeld toont aan hoe het achterhalen van de vraag achter de vraag ons in staat stelt om een op maat gemaakte oplossing te bieden die perfect aansluit op de specifieke behoeften van de klant. Door goed door te vragen, aandachtig te luisteren en dieper te graven maken we onze naam waar en zijn we een waardevolle partner voor onze klant.


Vragen die beantwoord kunnen worden met een simpele warehouse rapportage:

 1. Wat is de huidige voorraad van een specifiek product op een bepaalde datum?
 2. Welke producten zijn in de afgelopen maand het meest opgeslagen in het warehouse?
 3. Wat is de trend van de totale opslagcapaciteit in het warehouse over de afgelopen zes maanden?
 4. Welke klant heeft momenteel de meeste producten opgeslagen in het warehouse?
 5. Wat zijn de meest populaire locaties in het warehouse voor het opslaan van producten?
 6. Hoeveel ruimte is er momenteel beschikbaar voor verdere opslag in het warehouse?
 7. Welke producten zijn het langst opgeslagen en hoe lang zijn ze al in het warehouse?
 8. Wat is de gemiddelde omloopsnelheid van producten in het warehouse in de afgelopen kwartalen?
 9. Op welke dagen of maanden is er sprake van piekopslag in het warehouse?
 10. Welke producten hebben een laag verbruik en kunnen mogelijk uit het assortiment worden gehaald?


Vraag achter deze vragen, m.a.w. welk “actionable insight” krijgt de klant:

 1. Voorraadoptimalisatie: De klant kan inzicht krijgen in welke producten het meest en minst worden opgeslagen. Op basis van deze informatie kunnen ze hun voorraadbeheer aanpassen, bijvoorbeeld door overbodige voorraad te verminderen en producten met een hoge vraag beter op voorraad te houden.
 2. Magazijnindeling en efficiëntie: Door te analyseren welke producten op welke locaties worden opgeslagen, kunnen klanten de magazijnindeling optimaliseren om de loopafstanden te verminderen en de orderpicktijden te verkorten.
 3. Omloopsnelheid verbeteren: Door de gemiddelde omloopsnelheid van producten te analyseren, kunnen klanten bepalen welke producten mogelijk sneller worden verkocht en welke traag bewegen. 
 4. Piekopslag beheren: Door pieken in de opslagbehoefte te identificeren, kunnen klanten zich voorbereiden op drukke periodes en extra personeel inzetten of tijdelijke opslagruimte regelen om aan de vraag te voldoen.
 5. Klantprestaties: Het rapport kan ook inzicht geven in de prestaties van individuele klanten en welke producten zij het meest opslaan. Dit kan klanten helpen bij het identificeren van strategische contracten met klanten en het aanpassen van prijs- of leveringsvoorwaarden.
 6. Kostenoptimalisatie: Door het gebruik van de opslagruimte te analyseren en te vergelijken met de beschikbare capaciteit, kunnen klanten ongebruikte of onderbenutte ruimte identificeren. Dit kan leiden tot kostenbesparingen door efficiënter gebruik van de magazijnruimte.